tel. 693-930-655
tel. 693-768-220

Jesteś tutaj

Osuszanie wilgoci podposadzkowe

Osuszanie z wilgoci wynikłej z usterki instalacji c.o.- osuszanie podposadzkowe osuszanie kondensacyjne  i osuszanie dmuchawami

Do osuszania mamy mieszkanie 70m2 – w którym w posadzce nastąpiła awaria instalacji centralnego ogrzewania. Prace osuszeniowe rozpoczęliśmy miesiąc po usunięciu usterki. W tym czasie pracował  1 osuszacz kondensacyjny (nie uczestniczyliśmy w pierwszym etapie osuszania) lecz nie usunął zawilgocenia.

Pełne osuszanie zalanego mieszkania w zimie osiągnąć można wyłącznie stosując profesjonalne metody osuszania wilgotnych powierzchni , których niekoniecznie widać gołym okiem. Jednak na początku należy zacząć od profesjonalnych pomiarów wilgoci:

 

- metoda pierwsza: pomiar ścian i powierzchni podłogi : 

 
 - pomiar ściany wykonany został miernikiem „kulkowym” mierzącym wilgotność w głąb ściany do 3 cm. Pomiar wilgotności ściany wykazane jako „mokre” 
 
 
- do pomiaru wilgotności w warstwie podposadzkowej użyliśmy miernika termo oporowego mierzącego wilgotność pod szlichtę. Wykazany pomiar określił duże zawilgocenie warstwy podposadzkowej . Poprzez wykonanie kilkunastu  takich pomiarów w mieszkaniu określiliśmy obszar zawilgocenia pod posadzką. 
 
 
- trzeci rodzaj wykonanych pomiarów to sprawdzenie wilgotności względnej w zawilgoconych pomieszczeniach i sprawdzenie czy i  jak poziom wilgotności względnej odbiega od średniej wilgotności w pomieszczeniach w okresie zimowym.
W tym przypadku poziom wilgotności względnej przekracza co najmniiej 10% od średniej wilgotności w
pomieszczeniach , która dla zimy oscyluje na poziomie 40-45%. 
 
 

- kolejny etap wykonany przez nas to wykonanie nawiertów w posadzce i rozstawienie osuszacza podposadzkowego. Nawierty wykonano po wykluczeniu lokalizacji instalacji centralnego ogrzewania kamerą termowizyjną.

- po wykonanym nawiercie stwierdziliśmy iż na folii pod szlichtą jest woda – potwierdza to zastosowanie osuszania warstwy szlichty suchym powietrzem za pomocą osuszacza podposadzkowego. 

- sprzęt osuszający został rozstawiony , prace osuszające zostały rozpoczęte.